Γ΄ Λυκείου - Διαγωνίσματα προσανατολισμού

Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στο 1ο & 2o κεφάλαιο(έως ΘΜΤ) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στις §1.1-1.3 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Επαναληπτικό Διαγώνισμα σε όλη την ύλη 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα έως μονοτονία - ακρότατα 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Επαναληπτικό διαγώνισμα έως τα ακρότατα συνάρτησης 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.
Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1ο κεφάλαιο 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στις ενότητες 1.1 - 1.3 (έως αντίστροφη συνάρτηση) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στις ενότητες 1.1 - 1.3 (έως αντίστροφη συνάρτηση) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.


Επαναληπτικό διαγώνισμα σε όλη την ύλη 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.
Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.
Επαναληπτικό διαγώνισμα (μέχρι τα ακρότατα συνάρτησης) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.  Για να δείτε τις λύσεις του τεστ πατήστε ΕΔΩ

Επαναληπτικό διαγώνισμα 1ου κεφαλαίου 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.  Για να δείτε τις λύσεις του τεστ πατήστε ΕΔΩ

Τεστ στις συναρτήσεις (Mονοτονια, 1-1, Aντίστροφη συνάρτηση) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.  Για να δείτε τις λύσεις του τεστ πατήστε ΕΔΩ

Επαναληπτικό διαγώνισμα (Μέχρι τις συνέπειες ΘΜΤ)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στις συναρτήσεις - όρια - συνέχεια - Bolzano
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα στις συναρτήσεις (Μονοτονία, 1-1, αντίστροφη συνάρτηση)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Για να δείτε τις ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων πατήστε ΕΔΩ.


Διαγώνισμα επαναληπτικό (μέχρι Rolle)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου


Διαγώνισμα επαναληπτικό (μέχρι όρια) (31/10/2014)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Αν θέλετε να δείτε τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνίσματος, πατήστε ΕΔΩ .


Διαγώνισμα σε συναρτήσεις και μιγαδικούς αριθμούς (30/9/2014)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Αν θέλετε να δείτε τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνίσματος, πατήστε ΕΔΩ .


Διαγώνισμα στους μιγαδικούς αριθμούς (10/9/2014)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου. Αν θέλετε να δείτε τις λύσεις των θεμάτων του διαγωνίσματος, πατήστε ΕΔΩ .


Διαγώνισμα 17/2/2012

 Διαγώνισμα 27/11/2011
 Διαγώνισμα 27/10/2011
Διαγώνισμα 15/9/2011
Διαγώνισμα  16/2/2011
Διαγώνισμα  5/12/2010

Διαγώνισμα  29/10/2010
Διαγώνισμα  27/10/2009
Διαγώνισμα  21/12/2008
Διαγώνισμα  7/12/2008
  Διαγώνισμα  30/9/2008

 Διαγώνισμα  29/1/2007
Διαγώνισμα  22/12/2006
Διαγώνισμα  8/12/2006
Διαγώνισμα  27/2/2006
Διαγώνισμα  24/1/2006

Διαγώνισμα  27/11/2005

Διαγώνισμα  7/1/2005
  Διαγώνισμα  17/10/2004