Διαγωνίσματα Β΄ Λυκείου - Άλγεβρα

Διαγώνισμα στα πολυώνυμα 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.  

Επαναληπτικό διαγώνισμα (μέχρι τριγωνομετρικές εξισώσεις) 
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου.  Για να δείτε τις λύσεις του τεστ πατήστε ΕΔΩ

Διαγώνισμα επαναληπτικό σε όλη την ύλη (εκτός από λογαρίθμους)
Για να "κατεβάσετε" το αρχείο στον υπολογιστή σας ή να το εκτυπώσετε, πατήστε ΕΔΩ ή στο βελάκι που βρίσκεται στο πάνω μέρος του φυλλαδίου


Διαγώνισμα επαναληπτικό σε συστήματα, συναρτήσεις και τριγωνομετρία
 

Διαγώνισμα στα συστήματα και τις συναρτήσεις
 

Διαγωνίσματα 2010-2011
  
Διαγωνίσματα 2009-2010

Διαγωνίσματα 2008-2009


Διαγωνίσματα 2007-2008
 

Διαγωνίσματα 2006-2007

Διαγωνίσματα 2005-2006